Memahami al-Quran Bagi Seorang Sarjana - Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


Memahami al-Quran Bagi Seorang Sarjana

Bagi seorang Sarjana tuntutan untuk memahami al-Quran jauh lebih mencabar dari individu biasa. Ini kerana kebanyakan menyangka al-Quran difahami dengan hanya memahami bahasa Arab dan tidak kurang juga yang menyangka sudah sangat hebat bila mereka merujuk kepada terjemahan al-Quran. Walau apa pun itu hanyalah tanggapan orang awam.

Bagi persiapan memahami al-Quran pada tahap yang sepatutnya difahami oleh seorang sarjana, penuntut pengajian Islam mestilah mempunyai kefahaman yang jitu tentang ayat yang berbentuk kulli dan manakah pula yang berbentuk juzie.
Perlu sekali mempunyai pendirian dalam permasalahan hakikat dan majaz. Dengan metod yang mantap, barulah kefahaman terhadap al-Quran akan sekata dan tidak berlawanan dalam satu situasi yang sama.
Salah satu isu kefahaman al-Quran yang banyak dipersoalkan oleh ulamak ialah Teori nasikh mansuh dalam al-Quran, kesemua isu-isu sebegini hendaklah dilalui dan diteliti dalam pencarian ilmu, barulah penuntut dibidang pengajian Islam berbeza dari seorang yang mendengar ceramah di masjid atau penonton rancangan agama di TV.
Banyak lagi isu-isu teras yang menuntut seorang sarjana betul-betul mahir dan dianggap memahaminya sebagai memahami al-quran seperti isu Qatie dan Zanni. Maqasid al-Asliyah dan Tabaiyah dll.
Pandangan anda dihargai

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lawati Sosial Media Dr Rosli

  • 1
  • 8
  • 11,823
  • 0