Kesederhanaan Dalam Islam Archives - Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


Kesederhanaan Dalam Islam

Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Bab 1Semenjak dahulu lagi saya telah menerangkan tentang maknawasathiyah (kesederhanaan). Antaranya saya telah terangkan dalambuku saya bertajuk al-Khosois al-‘Ammah li al-Islam. Dalam buku itu,saya menerangkan makna wasathiyah sebagai salah satu sifat yangyang paling jelas dalam Islam. Wasathiyah juga sama maksudnyadengan sifat ‘al-Tawazun’ atau seimbang dan sifat ‘I’tidal’(pertengahan). Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud pertengahan iaituberada di antara […]

Kesederhanaan Dalam Islam (6) Read More »

Buku Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Muqaddimah Cetakan Pertama Segala puji-pujian ditujukan kepada Allah Taala. Selawat dansalam pula buat utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad s.a.wyang telah diutuskan sebagai rahmat untuk sekelian alam sebagaisatu nikmat kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah:(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, danAllah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.[Surah Ali Imran : 163]Antara nikmat Allah yang tidak

Buku Kesederhanaan Dalam Islam (6) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (5)

Antara pertolongan Allah juga ialah apabila menjadikanaliran sederhana ini menerajui umat Islam dan menjadipendorong utama mereka, walaupun suatu masa dahulu golonganini pernah dilihat dengan penuh syak wasangka.Risalah kecil ini saya nukilkan untuk menerangkan denganjelas erti kesederhanaan. Mudah-mudahan segala penerangan inimampu mengelakkan pihak yang berbagai-bagai aliran untukmendakwa diri mereka sebagai mewakili aliran sederhana secaramelulu. al-Markaz al-‘Alami

Kesederhanaan Dalam Islam (5) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (4)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: ‫ﻫﻠﻚ اﳌﺘﻨﻄﻌﻮن‬ Maksudnya: “Binasalah orang-orang yang memayahkan urusan agama (Baginda bersabda tiga kali)”. Satu perkara lagi yang membawa kesan yang sama ialah al–Inhilal. al-Inhilal bermaksud melampaui batasan sehingga tidak terikat dengan arahan agama dan larangannya, mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh syarak dan menghalalkan pengharamannya, melanggar batas- batas yang telah

Kesederhanaan Dalam Islam (4) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (3)

Muqadimah Cetakan Kedua Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas penghulu, ikutandan kekasih kita, utusan Allah Nabi Muhammad serta keluarga,sahabat dan pengikutnya.Antara punca keruntuhan sesuatu umat ialah apabilamereka memiliki salah satu daripada dua sifat ini.1- Al-Ghuluw2- Al-InhilalKalimah al-Ghuluw ini bermaksud berlebihan atau menyusahkanperkara ibadat sehingga membawa kepada kesulitan. Caranya ialahdengan meluaskan ruang lingkup

Kesederhanaan Dalam Islam (3) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (2)

Kata Pengantar Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Maha Penyayang.Selawat dan Salam kepada junjungan besar nabi Muhammads.a.w. para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut Baginda.Saya merakamkan kesyukuran tidak terhingga ataskekuatan dan peluang yang diberikan oleh Allah Taala sehinggabuku ini berjaya diterbitkan. Biarpun buku ini kecil dari sudutsaiznya tetapi kandungannya sangat penting untuk difahami.Buku ini adalah

Kesederhanaan Dalam Islam (2) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (1)

Dr Yusuf al Qaradawi menggariskan 30 ciri kesederhanaan, ciri kesederhanaan ini perlu difahami dan dihayati kerana pengamalan islam yang tidak berdasarkan ciri kesederhanaan akan tersasar dari objektif sebenar syariah. Selain itu Dr Yusuf al Qaradawi juga telah membuktikan sifat kesederhanaan Islam berbanding agama-agama lain. Alhamdulillah terjemahan buku ini telah berjaya diterbitkan dan saya mengharapkan ianya

Kesederhanaan Dalam Islam (1) Read More »

Yusuf al Qaradawi adalah nama yang tidak asing lagi khususnya bagi penganut agama Islam. Dalam pergolakan terkini di negara-negara Arab, beliau telah menyatakan pendirian dengan penuh berani. Akhibat pendirian tersebut, pihak-pihak berkaitan telah bertindakbalas berdasarlan pendirian beliau. Hisbullah yang merupakan gerakan pembebasan di Selatan Lubnan telah melancarkan serangan media yang bertubi-tubi megecam pandangan al Qaradawi.

Read More »

Lawati Sosial Media Dr Rosli

  • 1
  • 4
  • 12,737
  • 0