- Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


Budaya Bertaqlid dan Bermazhab di Malaysia (1)

Muqadimah
Perkataan taqlid dan perkataan mazhab adalah dua perkataan yang saling berkait rapat. Taqlid berasal dari perkataan Qa’lada- Yuqa’lidu-Taqlidan. Ianya bermaksud mengikut. Dalam istilah syarak pula Taqlid bermaksud mengikut sesuatu pendapat tanpa berdasarkan hujah dan dalil.
Perkataan Mazhab pula berasal dari perkataan Zahaba sebagai kata dasar dan ianya bermaksud tempat. Perkataan ini juga membawa maksud pergi. Dalam istilah ulamak, mazhab bermakna: Hukum ijtihadiah yang telah diistinbatkan oleh ulamak mujtahidin berdasarkan dalil-dalil syarak yang bersifat zanni.
Mazhab di Zaman Rasulullah s.a.w.
Islam agama suci yang diturunkan Allah untuk sekelian makhluk. Kedatangan ajaran ini dikepalai oleh Rasulullah s.a.w. Baginda merupakan ikutan yang menghayati Islam dengan kata-kata dan perbuatan. Sewaktu baginda masih hidup baginda dikelilingi oleh para sahabat yang menjunjung tinggi setiap apa yang diajukan oleh baginda.
Kehidupan baginda ditengah-tengah para sahabat membuatkan mereka dengan mudah mempelajari segala bentuk pangajaran yang mahu disampaikan oleh baginda. Tambahan lagi ayat-ayat quran diturunkan bagi memenuhi keperluan semasa masyarakat sahabat. Quran menjawab banyak perkara yang dipersoalkan oleh para sahabat.
Bahasa quran yang sememangnya merupakan bahasa ibunda kaum Arab membuatkan mereka amat memahami ibarat dan susunannya dengan begitu mendalam. Mereka tidak perlu memasuki sebarang pelajaran bahasa atau kelas pengukuhan. Tambahan pula zaman itu merupakan kemuncak peradaban kesusasteraan Arab. Orang-orang Arab ketika itu berbangga dengan keindahan bahasa dan kelunakan puisi mereka.
Dalam susana itulah quran diturunkan dan hadis diucapkan. Segala perbuatan Rasulullah s.a.w. pula dirakamkan dengan hafalan dari para sahabat baginda. Sebenarnya usaha untuk menghafal bukanlah terlalu sukar bagi orang-orang Arab krtika itu. Sebenarnya mereka telah biasa menghafal syair-syair yang panjang. Perkara itu telah menjadi sebahagian kehidupan mereka.
Bangsa Arab juga hidup dalam suasana fitrah, mereka mempunyai kecenderungan yang paling hampir dengan tabiat kemanusiaan. Bukti kesucian fitrah mereka ialah mereka tidak memakan sesuatu yang disifatkan keji oleh sifat semulajadi manusia. Tidak berlaku perkahwinan sesama mahram didalam kaum Arab, sedangkan fenomena itu tersebar dalam masyarakat lain ketika itu.
Keadaan ini menyebabkan mereka menjadi kelompok yang paling sesuai membawa risalah agama yang bersifat universal ini. Dalam masa yang singkat sahaja mereka dapat memahami ajaran agama yang diturunkan dan menjadi pejungnya yang setia.
Sewaktu Rasulullah masih hidup, segala permasaalahan diajukan kepada baginda untuk diseesaikan. Apabila para sahabat menghadapi sebarang kemuskilan, mereka akan terus mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar baginda. Baginda akan memberikan keputusan atau menunggu turunnya wahyu yang akan memberikan kepada mereka kata putus.
Dalam beberapa keadaan lain pula,nabi s.a.w. membiarkan para sahabat berijtihad sendiri dalam perkara yang tiada disebut dalam quran. Apabila mereka datang berjumpa nabi bagi mengetahui keputusan yang tepat, kadangkala nabi s.a.w tidak memberikan jawapan, sebaliknya baginda membiarkan soalan tersebut tanpa sebarang jawapan.
Keadaa ini sebenarnya bertujuan bagi mengajar para sahabat menggunakan kemahiran menyelesaikan masaalah kerana merekalah bakal pewaris risalah suci Islam itu. Bahkan nabi s.a.w. sendiri juga berijtihad. Baginda berijtihad apabila keadaan yang dihadapi tidak terdapat penyelesaiannya secara langsung didalam alquran, sambil menunggu pemeritahuan dari Allah, beliau berijtihad.
Dalam beberapa keadaan ijtihad baginda ditegur oleh Allah. Keadaan ini tidak mencacatkan kenabian kerana ianya sebagai satu pendidikan bukan sahaja kepada nabi, tetapi juga kepada para sahabat yang melihat dan mememerhatikan setiap perkara yang berlaku keatas baginda s.a.w.

1 thought on “”

 1. Assalamuallaikum,
  Rencana anda tentang Budaya taqlid ada statement ini:
  "Hukum ijtihadiah yang telah diistinbatkan oleh ulamak mujtahidin berdasarkan dalil-dalil syarak yang bersifat zanni."
  Saya ingin tahu apakah yg di maksudkan bersifat zhanni?
  Adakah zhanni ini bermaksud inconclusive?
  Terima kaseh Wassallam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lawati Sosial Media Dr Rosli

 • 0
 • 2
 • 13,382
 • 0