- Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


Budaya Bertaqlid dan Bermazhab di Malaysia (3)
Ijtihad Selepas Zaman Sahabat

Setelah zaman sahabat berlalu, generasi tabin menggantikan mereka dengan budaya yang sama. Bezanya ialah keluasan negara semakin bertambah dan semakin banyak permasaalahan yang dihadapi memerlukan ijtihad. Ini kerana situasi setiap tempat dan keadaan yang dihadiapi amat berbeza. Mereka terus berijtihad tetapi zaman ini menyaksikan penambahan sumber ijtihad. Ini kerana pemikiran dan kajian juga semakin melebar bidangnya.

Jika dizaman sahabat sumber ijtihad tertumpu kepada quran, sunnah dan qias. Zaman tabin menyaksiakn penggunaan akal yang lebih luas. Mereka juga mengenali tempat, kaum dan cara hidup yang berbeza dari bangsa Arab. Oleh itu mereka juga menggunakan uruf dn sebagainya.

Zaman terus berlalu dan generasi tabin digantikan pula dengan tabi’ tabin. Keluasan negara Islam semakin ketara. Pendedahan kepada dunia luar juga semakin melebar. Pemikiran yang berbagai aliran dan metod yang berbeza semakin banyak. Kemuncak kepada keadaan ini ialah kurun ketiga hijrah. Dizaman inilah lahirnya para ulamak mujtahidin.

Masyarakat Islam amat terpegun dengan kehebatan ulamak seperti Abu Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad bin Hanbal. Selepas zaman kegemilangan yang diterajui oleh mereka ini, bermulalah zaman kejumudan. Pada zaman ini, para cendikiawan sudah tidak berijtihad seperti generasi terdahulu. Kekaguman mereka terhadap ulamak-ulamak terdahulu menyebabkan mereka merasakan cukuplah permasaalahan di zaman mereka diselesaikan melalui kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulamak terdahulu.

Jika mereka mengarang sekalipun, maka karangan mereka akan berkisar disekitar mengulang-ulang kembali apa yang telah digarap oleh para cendikiawan silam. Dizaman ini mulalah tersebar pemikiran wajib bermazhab dengan mazhab empat. Wajib mengikuti mazhab tertentu dan pemikiran haram mengikut ulamak yang berlainan mazhab, jika berlaku, maka ianya perlu melalui iqrar pertukaran mazhab dan berniat untuk meninggalkannya.

Walaupun demikian ada juga sesetengah ulamak yang cuba membawa pembaharuan dan penggarapan semasa tetapi usaha-usaha mereka itu tidaklah meninggalkan kesan yang besar. Kemuncak kepada keadaan ini ialah kurun ke 10 hijrah apabila ramai dikalangan mereka telah menganggap pintu ijtihad telah tertutup dan segala permasaalahan perlu dilihat hanya dengan merujuk kepada peninggalan generasi silam.

Pandangan anda dihargai

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lawati Sosial Media Dr Rosli

  • 1
  • 10
  • 11,806
  • 0