- Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


Amal Jama’i (2)

Pandangan kedua: Amal Jama’i adalah wajib dan meninggalkanya pula berdosa.
Hujjah-hujjah kumpulan ini ialah:

1-Hadis-hadis yang menyeru kearah beriltizam dengan jamaah muslimin seperti yang dijadikan hujjah juga oleh kumpulan pertama.

2-Allah dan rasul s.a.w. menyuruh orang beriman melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedua-dua tanggungjawab itu tidak akan mampu dilaksanakan kecuali secara berkumpulan.

4-Rasulllah telah menyampaikan Islam secara berjemaah iaitu bekumpulan. Adanya bai’ah antara nabi dan para sahabat.

3-Kaedah syarak yang diterima oleh para ulamak ialah: ‘Sesuatu tuntutan syarak yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan adanya sesuatu perkara lain, maka perkara yang kedua itu juga wajib.

Dengan memahmi kaedah itu tadi, mereka berpendapat mewujudkan kumpulan atau persatuan tertentu adalah wajib memandangkan amal ma’ruf dan nahi mungkar tidak dapat dilakukan secara bersendirian. Kebanyakan ulamak menerima pendapat ini. Antara ulamak yang menyeru kearah amal jama’i ialah Dr Yusuf Qardawi dan ramai lagi.

bersambung…..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lawati Sosial Media Dr Rosli

  • 1
  • 4
  • 12,737
  • 0