April 2011 - Dr Rosli Mokhtar

Dapatkan Koleksi Ebook Percuma Karya Dr Rosli Mokhtar


April 2011

Buku: Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil

PENGENALAN ILMU Hadis merupakan satu ilmu yang penting sebagai sumber hukum kedua dalam Islam selepas al-Quran al-Karim. Terdapat beberapa pecahan dari ilmu hadis ini yang menjadi topik perbincangan para ulama. Antara salah satu komponen dalam ilmu hadis yang begitu berperanan di dalam menilai orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam adalah ilmu Jarh …

Buku: Ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil Read More »

Buku : Ilmu al Jarh wa al Ta’dil

MUKADIMAH Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah, kami memuji, memohon pertolongan, memohon keampunan serta memohon taubat hanya kepadaNya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kerosakan amalan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, nescaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang …

Buku : Ilmu al Jarh wa al Ta’dil Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Bab 1Semenjak dahulu lagi saya telah menerangkan tentang maknawasathiyah (kesederhanaan). Antaranya saya telah terangkan dalambuku saya bertajuk al-Khosois al-‘Ammah li al-Islam. Dalam buku itu,saya menerangkan makna wasathiyah sebagai salah satu sifat yangyang paling jelas dalam Islam. Wasathiyah juga sama maksudnyadengan sifat ‘al-Tawazun’ atau seimbang dan sifat ‘I’tidal’(pertengahan). Ketiga-tiga perkataan ini bermaksud pertengahan iaituberada di antara …

Kesederhanaan Dalam Islam (6) Read More »

Fatwa Poco-poco fenomena kecelaruan umat?? (2)

Fatwa Poco-poco fenomena kecelaruan umat?? (2) Berbalik kepada keluhan Abdullah bin Bayyah ialah betapa ramai orang yang berfatwa. Dengan ledakan ICT fatwa disampaikan dalam internet, tv, suratkhabar dan yang menjadi muskilnya ialah oleh orang-orang yang tidak berkeahlian.Syeikh Abdullah ben Bayyah membahagikan fatwa kepada 3 jenis: 1-Fatwa jumud: fatwa begini diibaratkan seperti penjual baju yang menjual …

Fatwa Poco-poco fenomena kecelaruan umat?? (2) Read More »

Fatwa Poco-poco fenomena kekacawan umat??

Fatwa Poco-poco fenomena kekacawan umat?? Media dari segala jenis membuat laporan fatwa dari Majlis Fatwa Kebangsaan yang menegaskan tarian Poco-poco tidak haram, jika tidak mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terdahulu, Mufti Perak telah mengeluarkan Fatwa pengharaman. Dengan berlakunya percanggahan ini kedengaran desas desus mesyarakat samada melalui tulisan-tulisan di internet atau sembang-sembang dan tidak …

Fatwa Poco-poco fenomena kekacawan umat?? Read More »

Buku Kesederhanaan Dalam Islam (6)

Muqaddimah Cetakan Pertama Segala puji-pujian ditujukan kepada Allah Taala. Selawat dansalam pula buat utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad s.a.wyang telah diutuskan sebagai rahmat untuk sekelian alam sebagaisatu nikmat kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah:(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, danAllah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.[Surah Ali Imran : 163]Antara nikmat Allah yang tidak …

Buku Kesederhanaan Dalam Islam (6) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (5)

Antara pertolongan Allah juga ialah apabila menjadikanaliran sederhana ini menerajui umat Islam dan menjadipendorong utama mereka, walaupun suatu masa dahulu golonganini pernah dilihat dengan penuh syak wasangka.Risalah kecil ini saya nukilkan untuk menerangkan denganjelas erti kesederhanaan. Mudah-mudahan segala penerangan inimampu mengelakkan pihak yang berbagai-bagai aliran untukmendakwa diri mereka sebagai mewakili aliran sederhana secaramelulu. al-Markaz al-‘Alami …

Kesederhanaan Dalam Islam (5) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (4)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: ‫ﻫﻠﻚ اﳌﺘﻨﻄﻌﻮن‬ Maksudnya: “Binasalah orang-orang yang memayahkan urusan agama (Baginda bersabda tiga kali)”. Satu perkara lagi yang membawa kesan yang sama ialah al–Inhilal. al-Inhilal bermaksud melampaui batasan sehingga tidak terikat dengan arahan agama dan larangannya, mengabaikan kewajipan yang telah ditentukan oleh syarak dan menghalalkan pengharamannya, melanggar batas- batas yang telah …

Kesederhanaan Dalam Islam (4) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (3)

Muqadimah Cetakan Kedua Segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas penghulu, ikutandan kekasih kita, utusan Allah Nabi Muhammad serta keluarga,sahabat dan pengikutnya.Antara punca keruntuhan sesuatu umat ialah apabilamereka memiliki salah satu daripada dua sifat ini.1- Al-Ghuluw2- Al-InhilalKalimah al-Ghuluw ini bermaksud berlebihan atau menyusahkanperkara ibadat sehingga membawa kepada kesulitan. Caranya ialahdengan meluaskan ruang lingkup …

Kesederhanaan Dalam Islam (3) Read More »

Kesederhanaan Dalam Islam (2)

Kata Pengantar Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Dan Maha Penyayang.Selawat dan Salam kepada junjungan besar nabi Muhammads.a.w. para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut Baginda.Saya merakamkan kesyukuran tidak terhingga ataskekuatan dan peluang yang diberikan oleh Allah Taala sehinggabuku ini berjaya diterbitkan. Biarpun buku ini kecil dari sudutsaiznya tetapi kandungannya sangat penting untuk difahami.Buku ini adalah …

Kesederhanaan Dalam Islam (2) Read More »

Lawati Sosial Media Dr Rosli

  • 1
  • 4
  • 11,954
  • 0